Afbeelding2.png

Pilootproject

Teledermatologie

Wat is de belangrijkste informatie rond de studie?

De huisarts kan een formulier versturen naar de huidspecialist. Dit formulier bevat persoonlijke en medische informatie, foto’s van jouw huidprobleem en een vraag van de huisarts over jouw huidprobleem. De huidspecialist zal zo snel mogelijk een antwoord sturen op de vraag van jouw huisarts of zal vragen om toch op consultatie te komen. De huisarts neemt daarna opnieuw contact met jou op om de beslissing van de huidspecialist mee te delen.

 

Waarom wordt de studie uitgevoerd?

Een groot aantal artsen zal deze manier van werken in de toekomst gebruiken. Om na te gaan of deze manier van zorg verlenen een goede, snelle en veilige manier van werken is, zullen er een aantal gegevens in verband met deze manier van werking in een studie bestudeerd worden.

Hoe lang duurt de studie?

De studie duurt 12 maanden.

Wat moet de patiënt doen voor de studie?

 

De patiënt moet zelf niets speciaal doen voor de studie en heeft geen extra kosten. In het kader van de studie zal er informatie verzameld worden met betrekking tot het soort huidprobleem dat de patiënt heeft, zijn geboortejaar, zijn geslacht, zijn medische voorgeschiedenis, de medicatie die hij neemt, de vraag van de huisarts en het antwoord van de dermatoloog. Alleen de huisarts en huidspecialist weten wie de patiënt is. Voor de onderzoekers zijn de gegevens anoniem. Zij ontvangen ook geen foto’s of beelden. Drie maanden na de consultatie zal de patiënt opnieuw gecontacteerd worden om te vragen wat hij van teledermatologie vindt en of zijn probleem opgelost is.

 

Loop de patiënt een risico als hij aan de studie meedoet?

 

Deze werkwijze is nieuw, maar we denken niet dat de risico’s groot zijn. Er zal informatie met betrekking tot de voorgeschiedenis en medicatie van de patiënt meegedeeld worden aan de dermatoloog die de aanvraag beantwoordt om zo een correcte  beoordeling mogelijk te kunnen maken. Indien het huidprobleem op het aangezicht is, de patiënt tattoos of geboortevlekken heeft, zal hij mogelijks toch herkenbaar op de foto staan. Deze foto’s zullen alleen gezien kunnen worden door de dermatoloog en de huisarts. Berichten tussen de artsen zullen alleen uitgewisseld worden via de ehealthbox, een beveiligde elektronische brievenbus. Er kunnen vertragingen optreden door storingen van de apparaten, (bvb de computer van de arts, het internet,…).